På gullstol inn i Norge?

Ingen skal bæres på gullstol inn i Norge, sier Sylvi Listhaug til pressen. Ok?

Kjære Sylvi, her er noen spørsmål:

Du sier at for å få permanent opphold etter fem år må asylsøkerne ha skaffet seg egen bolig. Vil du legge til rette for at folk som ikke har oppholdstillatelse her i landet får lån i norske banker for å kunne kjøpe seg bolig?

Du sier at asylsøkere må dokumentere at de kan forsørge seg selv og må ha gjort det i minst tre år. Vi asylsøkere få skattekort i Norge selv om de ikke er innvilget opphold? Jeg håper det, for ellers må de jobbe svart, og da er de kriminelle, og slik kan vi jo ikke ha det her i dette landet?

Du sier at asylsøkere må kunne snakke og skrive norsk. Vil du og regjeringen legge til rette for at de kan få undervisning, og hva er planen for dette? Eller er det asylantene som har 700 kroner i måneden som lommepenger som skal bekoste dette selv?

Og vil alle etniske nordmenn som ikke behersker eget språk bli trukket i lønn eller trygd? For du vet Sylvi, det er faretruende mange som ikke kan skrive norsk i disse dager.

Du sier at de må bestå en prøve i samfunnskunnskap.
Hva er det de må vite for å kunne bestå testen som gode nordmenn? Snakker vi kunnskap om kultur, religion, trafikkregler, jeg undrer?

Og til sist:

Hvorfor er det ikke et eneste forslag om integrering i dine siste postulater til verden?

For du skal jo sørge for at mennesker som skal være her fortest mulig blir som oss, skal du ikke?

Og by the way, hvem er vi? Hvem var vi, og hvem skal vi bli? Og en siste ting jeg lurer på er: Hva er en norsk verdi?

Selv kirken er du ikke fornøyd med.

Du sier at den må bli mer konservativ. Vil du at den skal ta seg selv tilbake til en tid da kvinner måtte ta på seg skaut for å komme inn i mannsbastionen som den norske kirke var? Det håper jeg ikke, for da ville den jo ligne på kirkesamfunn og religioner du er som reddest for skal få feste her i landet. Jeg savner litt logikk Sylvi.

Ha et godt nytt år.

34 kommentarer om “På gullstol inn i Norge?

  • Alle punktene er misvisende. Arbeid skattes av, bolig kan leies, det er tilbud om undervisning i språk og samfunnskunnskap. Er det urimelig?
   Studie og arbeid kommet nok til å ta noen runder. Hvis vi skal hjelpe alle som kommer, og som kommer for å bli, vil det ikke da bli et urealistisk høyt antall som ikke trenger å lære språk, vite noe om landet de bor i, arbeide eller leie egen bolig i løpet av 3-5 år. Vet du hvor mange flyktninger det er i verden? Er noen flyktninger viktigere enn andre?

   • Enig – det er rimelig at innvandrere skal være selvstendige før de evt. får permanent opphold. Jeg kan ikke se at det skulle være problematisk. Det viktigste for integreringen er at innvandrere viser at de vil og kan integreres.

 1. Eller at «våre nye landsmenn» ikke selv setter fyr på boligen, for den saks skyld. For det hender titt og ofte.

 2. Virker som du ikke engang har forsøkt å finne svar på dette selv, men jeg kan gjøre et forsøk likevel.

  1 Holder med å leie eller på annen måte forsørge seg selv i egen bolig, de fleste har neppe råd til å eie. Poenget er at de skal forsørge seg selv og ikke sitte på mottak/kommunal bolig.

  2 Du må skille mellom midlertidig opphold og permanent opphold/statsborgerskap. Mange som jobber lovlig i Norge uten permanent opphold eller statsborgerskap. Når asylsøknad er innvilget har man midlertidig opphold og har mange rettigheter og friheter som andre.

  3 Det blir pliktig å følge med på norskundervisning etc. Som tidligere er dette et tilbud som staten betaler for, men det har til nå vært frivillig og de som velger det bort har store problemer med integrering senere.

  4 De fleste normale nordmenn behersker norsk godt, de som ikke gjør det har som regel lese/skrivevansker av andre årsaker og vil som alltid gi unntak.

  5 Hva er galt med å forvente at nye permanente landsmenn kan litt om samfunnet de flytter til ?

  6 Integreringstiltak finnes det mange av, det viktigste først og fremst nå er å begrense flommen av lykkejegere og stille krav til de som ønsker å bo her permanent. De fleste er fortsatt på mottak og venter på søknader, integreringstiltak kommer senere.

  Du finner sikkert mer info på egenhånd.

  • Angående punkt 3 og
   Alle asylsøkere har rett til 250 gratis norskopplæring mens de bor i adylmottak.
   Alle voksne som innvilget asyl og blir bosatt i en kommune, starter på introduksjonsprogram. Det er full tid 37,5 timer i uka (5 ukers ferie)til norskopplæring og kvalifisering. Dersom de ikke tar del i programmet mister de støtten. De mister støtten dersom de «skulker». Så alle deltar i norsk og samfunnskunnskap opplæringen. De må også gjennomføre obligatorisk prøve i norsk og samfunnskunnskap.
   Så det er feil at personer som får innvilget asyl velger bort norsk og samfunnskunnskap. Hvor har du det fra at de ikke vil lære norsk? Kan du dokumentere det?

 3. Ola M Ruud, hvordan vet du «at de fleste» ikke har råd til å eie? Er de fleste som flykter fra krig fattige? Og – om du har lese eller skrivevanskeligheter, er du da «unormal» nordmann? Til sist, kan du dokumentere denne «flommen av lykkejegere»? Takk for svar.

 4. Kan du dokumentere at de ikke er det? Eller er du så naiv at du tror de på alt de sier? I så fall så syns jeg du skal oppdatere deg litt på hva som er realiteten. «Flommen» som stort sett består av unge single menn har ofte kjøpt både pass og historier, de har lest seg opp på nett og fått tips til hva de skal si. Mange av de er ikke engang fra stedene de sier de kommer fra, hvorfor? Nettopp av den enkle grunn av at da får de ikke være her. Mange velta over grensa fra Russland med lomma full av dollar, det viste seg at de fleste hadde bodd i Russland i mange år etter en bakgrunns sjekk. Nei Svein Henriksen, tror du skal lese deg litt opp på hva som er tilfelle. Syns også du skal kaste et blikk til vårt naboland Sverige. Der har de latt gettoene vokse seg større og større, man ser hva det resulterer i, Sverige har mistet kontrollen. Det er så mye stoff om dette der ute at hadde du gjort det så hadde du kanskje skjønt tegninga. Det som skjer her nå, er at vi tar grep før det samme skjer med oss. Det naive folk som deg som nå er med på å ødelegge vårt land. Dere gir det rett og slett bort.

  • Kan du Dragonlord (?!) dokumentere at de fleste av flyktningene er så kalte lykkejegere? Naive meg forstår ikke helt hvorfor man skal beskyldes for å være lykkejegere fordi man har lomma full av dollar. Lykke kan naturligvis være mer enn penger, men da hadde jeg ikke lett i det på mange måter iskalde lille landet langt mot nord.

  • Hvorfor tror du at dette har skjedd i Sverige og ikke i Norge allerede? Velferdsordningene har vi jo hatt i årevis. Jo, nettopp fordi vi allerede har en streng lovgivning. Norge har til og med blitt kritisert for at vi har vært for strenge. At det må inn noen ekstra tiltak for å være forberedt på større grupper over kortere tidsperiode er helt greit, men det som skjer nå er bare uverdig og trist.

  • Jeg ønsker også å redde dette landet, og da fra nasjonalisme og egoisme.

   Jeg bor ikke så veldig langt unna Russland, og har 60 talls «lykkejegere» i mitt nabolag. Har møtt nesten alle dem, flere ganger og hatt tid til å snakke med dem, da særlig om hvorfor i all verden de har valgt å komme til Norge, som den en kar sa til meg er, – dette er jo det det siste landet på jord! – Vi kommer hit fordi vi ikke lengre kan leve i krig, sult og fattigdom, uttalte en 25 år gammel mann til meg over en kopp te.

   En annen historie om hvorfor de er i Norge husket jeg særlig godt. Den omhandler en tiårig skolejente. Hun gikk alene i skolegården, såg i bakken og hadde hovne røde øyne. Jeg kunne se hun hadde grått lenge. Jeg spurte henne hva som var på ferde. – om hun var ensom siden hun ikke lekte med de andre barna. Hun svarte at bestemoren var hjerteknust fordi hennes yngste sønn (hennes onkel) lå hardt såret på et sykehus. Onkelen var blitt rammet av splinter. Denne «jegeren» er nok lykkelig for å være i Norge, men hun bærer på noen svært ulykkelige minner, traumer, sorg og savn hjemme i Syria.

   Jeg har møtt flere enslige menn, som har reddet familien til en flyktingeleir, for så å finne en vei i trygghet i Europa. De ofrer enormt for å finne ett hjem til sin familie. Ikke få ganger kommer det fram tårer når disse unge menn, som du kaller lykkejegere, forteller om sitt savn og sine redsel for sine barn og koner, som sitter igjen på grensen til Syria eller ett internat ett sted i Europa.

   Påstanden om at Norge gir vekk landet, er hva jeg oppfatter som svært nasjonalistisk. Jeg er etterkommer av finske innvandrere, mine forfedre kom i overgangen 1700-1800 tallet. Den norske stat mente at disse menneskene, som rømte fra fattigdom og sult (lykkejegere om du vil) utgjorde en trussel mot norsk territorium. Norges fornorskningsprosesser er et svært svart kapittel i dette hele Norge.

   Den gang var det landterritorium som det var snakk om, hva er det da vi vi gir vekk nå Dragon Lord? Penger? Eiendommer? Frihet? Jobber? Territorium?

   Vi har masse penger, som vi kan og bør dele for å skaffe ny vekst i dette landet. En investering på 5-7 milliarder i flyktninger vi antagelig gi en avkastning på det dobbelte. Ser man økonomisk på dette i ett generasjonsperspektiv, vil flyktninger være de som betaler min pensjon (det er for meg en betryggende tanke). Videre mener jeg Norge har nok ledige arealer til å kunne gi eiendommer til kanskje de dobbelte av dagens befolkning. En Finnmarkingen har over 1 km2 å boltre seg på helt alene. Friheten i Norge reguleres av Norges lover, EU og FN. Disse lovene er under press hele tiden, men ikke da av innvandrere. De flykter hit for å unngå forfølgelse, mens vi finner opp stadige nye metoder og lover for å overvåke egen befolkning.

   Jobbene innvandrer ofte har er de vi ikke vil ha (satt på spissen), men fremmedspråklige er overrepresentert innen helsevesenet i min kommune. De vasker og steller mine besteforeldre, og deres medmenneskelighet er uovertruffen i møte med sine pasienter.
   Videre er slik at det er nesten umulig å få sløyd en fisk, servert en kopp kaffe, tømt søppel, egnet line, uten at støter borti en svenske, polakk, afghaner, styrer, eritreer, finlender osv. Norge har et multikulturelt arbeidsliv, som også er ett av verdens mest produktive, er ikke det utrolig flott?

   Da har vi vårt territorium som gjenstår, har er vel et EU medlemskap den største trusselen mot norsk sjølråderett.

   Nasjonalismen er en svært naiv og lite opplyste form for ideologi og regime. Nasjonalisme fører ofte til issolering og resesjon i økonomien. Nasjonalismen krever også en svært kontrollert informasjonsflyt for å unngå ikke nasjonalistiske tanker som igjen kan ødelegge for regimet. Sensur og kontroll over presse og markedet er avgjørende om man skal kunne opprettholde ett nasjonalistisk regime. Dette medfører en lite opplyst (naiv) befolkning. Noen samfunnsdebatanter kalle det hjernevasking, vi kan omtale det som naividitet. En naividitet som skyldes manglene på, eller kontrollert, sensurert informasjon i skolene og i media. Denne naividteten gjør det svært vanskelig å vinne tilbake friheten, fordi de masser av mennesker som krever en slik reform, ikke vet eller vil forstå hva det er de kjemper for. Du har sikkert spurt deg selv hvorfor bønder, fanger, arbeidere og analfabeter i Nord Korea (flertallet av befolkningen) ikke kjemper for sin frihet, slik vi har. Mitt ukvalifiserte svar/antagelse på dette spørsmålet er at de ikke vet om en annet liv enn hva de lever i dag.

   Alan, gutten som druknet på en stand i Tyrika, hadde antagelig hørt om et bedre sted, uten undertrykkelse, drap, redsel, krig, drap, overgrep og ufrihet. Han rakk ikke fram og mitt småbarnsfader hjerte blør hver gang jeg ser bildet av han.

   Heldigvis finnes det land i verden hvor man kan være frie. Hvor barn kan komme å være frie. Norge er et slikt land. Vår frihet kan vi dele, det er ikke naividitet. Det er solidaritet.

   Godt nytt år!

   • Veldig bra skrevet! Legg det gjerne ut som en ytring på NRK, eller Aftenposten, slik at flere blir litt klokere. Jeg vil heller ha en hjertevarm og takknemlig syrer til å stelle meg på gamlehjemmet, enn en sur og bortskjemt nasjonalist. Brrr.

 5. Dragon Lord eller Even Nystad, eller hva du nå heter, dette området vet jeg ganske mye om. Jeg er ikke så naiv at jeg tror på alt det jeg hører. Ingen som ikke har behov for beskyttelse i Norge får opphold her, det vet du og det vet de fleste. Jeg har aldri benektet at det ikke kommer mennesker hit som ikke har et slikt behov, og når disse blir avslørt får de ikke bli her. Men det kommer også mange hit som har det. 30 000 er ikke mange i forhold til hva andre land har måttet ta i mot. Og år du sier at jeg er med på å ødelegge landet mitt vil jeg ikke debatere mer med deg fordi du vet ikke hva jeg gjør eller ikke gjør for landet mitt. Takk for svar, jeg slapp deg gjennom selv om du ikke er på nettet under fullt navn. Mange som deg gidder ikke en gang å vise ansikt når de er ute for å redde landet sitt 🙂

 6. Ja, Sven Henriksen, ja. Ja til godhetstyranni, og ja til å hjelpe. Ja til å vere litt naive. Det er nokre i flyktningstraumen som prøver å gøyme seg og kome inn i landet på falskt grunnlag. Dét vil det alltid vere. Og jammen er det nok litt fleire no enn ellers. Men å samanlikne Noreg med Sverige blir heilt feil. Det er trass alt ein voldsom forskjell på massen med 1.2. Og 3. generasjons innvandrar, (eg likar ikkje den formuleringa, men av mangel på eit betre brukar eg den), i Noreg og Sverige. Situasjonen her til lands er mykje meir oversiktlig. At Listhaug er populist bør vera heva over ein kvar tvil. Me MÅ hjelpe. Me sit her på toppen av pengehaugen og trur at heile midtausten kjem hit for å forlysta seg sjølv? Majoriteten av dei som kjem har eit reelt behov for hjelp. Å kunne leggje seg til å sove utan å høyre bomber gå av. Å kunne la håret gro på leggane for ikkje å bli henta av taliban til militærtjeneste. Det er nemleg slik innkallinga føregår i Afganisthan. Dei veit kven som har unge menn i landsbyane, og dei reiser rundt og sjekkar hårvekst. Er du komen i puberteten så byrjar hjernevaskinga og utdanninga til talibansoldat. Kjæra medborgarar, finn fram litt nestekjærleik og prøv med litt empati. Tenk deg når du legg deg at du ikkje veit om huset ditt står i morgo, om borna dine vert drepne denne av natta. At i morgo kjem det fem menn utsyrt med kalashnikov og hentar din tretten år gamle sòn.

 7. Morsomt at du harselere over dette når du faktisk ikke har gjort annet enn å lese overskrifter og ingresser.
  Og dersom du vil være litt konstruktiv og ikke bare sitte der i godstolen og kritisere, hva er dine forslag til en fornuftig og bærekraftig innvandringspolitikk, vil du vi skal fortsett slik det er nå? Hvor mennesker, ofte traumatiserte mennesker stues sammen og bor månedsvis der det er tilrettelagt for at de egentlig skulle bo i 3-4 dager?

  Vi vet også at i flyktningstrømmen har det kommet mennesker med på lasset som ikke er reelle flyktninger, som faktisk allerede hadde bodd opptil flere år i både Tyrkia, Sveits, Tyskland, Russland og Danmark.. Vi vet også at en av Paris-terroristene kom fra Syria noen uker tidligere… men du tilhører kanskje den kategorien som vil ha helt åpne grenser, at vi har mer enn nok penger og ikke minst plass?

  Er du virkelig sikker på at du rakk å tenke ferdig før du skrev dette?
  Påstander om at vi etniske nordmenn ikke kan norsk og kunnskapsløshet som allerede er påpekt av andre allerede.

  Kritiser gjerne, men da saklig og konstruktivt!

  • Vi, som i vi som jobber på mottak, vi som i politiet som foretar intervju, vi som leser ulike media og får gjenfortalt både imigrantenes historier og de som jobber med imigrantene, vi som leser det UDI og PST går ut med av offentlig informasjon. Det de «vi» jeg snakker om.

   Og nedlatende? Likte du det ikke? For det er sånn du skrev til Sylvi Listhaug..om du ikke skjønte det..

 8. Leser ditt innlegg med delt inntrykk. Du er tydligvis ikke glad i landet ditt. AS Norge er som en bedrift, den må gå i pluss for å overleve. Bare pensjonsutgiftene som er på vei, er nok til å knekke enhver økonomi. Oljeinntektene går radig nedover, utgifter (i alle sektorer) galloperer. Når det slås opp i media om at unge asylsøkere koster staten 4 millioner, mens Sverige 800 000. vil jeg kalle mange av disse som kommer, for lykkejegere. Her jeg bor er d ca 95 % mannfolk. Som igjen vil bety, familiegjenforening. Da kan vi regne med nesten det dobbelte av migrasjonen. Har vi råd til d? Har vi råd til å kunne fortelle våre små om at de ikke vil få støtteordninger, som gratis helse, arbeidsledighetstrygd, sykepenger og selvsagt gratis utdanning.
  Arbeidsmarkedet går trått for tiden, å du mener indirekte at asylsøkerne skal gå foran i køen. Vinner vel neppe mange tilhengere med den. Trodde det var en selvfølge at migranter som kommer hit, må raskest mulig kunne stå på egne bein. Med det mener jeg, arbeid. De må selvsagt stille seg i køen som andre.. Etniske nordmenn får ikke diverse støtteordninger ved arbeidsledighet.

  • Jeg er helt enig med Sven i hans kommentar og jeg er minst like glad i landet mitt og de humane verdiene som dette landet står for, som deg.

   Jeg ser at du overdriver noe veldig mht de økte utgiftene. Blant annet ser jeg at dere som er negative til flyktningene som søker beskyttelse i landet vårt, har doblet utgiftene for unge asylsøkere i Norge vs Sverige til 4 mill – 800 tusen (for noen uker side var tallet 2 mill – 800 tusen, men skitt au, en krone her og en krone der!). Man bør derfor ikke ta alt man leser i ulike media for god fisk.

   Det er selvsagt fritt fram for deg å kalle noen for lykkejegere. Men det hadde vært bra for diskusjonen om du kunne definere «lykkejeger» og dokumentere antallet. Hvis ikke, forblir det bare «tro» og blir lite interessant/fruktbart.

   For ordens skyld; etniske nordmenn, som du kaller det (når blir man etnisk, forresten?), har krav på dagpenger fra NAV når de melder seg som arbeidsledig/arbeidssøker.

 9. Kritikken var selvsagt forventet – og når man ser på HVEM som kritiserer – er det enkelt å trekke den slutningen at disse innstrammingene ER TIL GODE for NASJONEN NORGE – og de EKTE flyktningene, som virkelig har et BESKYTTELSESBEHOV…..
  SVERIGE er i oppløsning – 377% flere voldtekter, branner, skyting i gatene, kriminelle utenlandske gjenger, bomber, vold etc. Sverige må låne MILLIARDER i utlandet for ikke å gå konkurs….
  .
  De som sitter igjen i flyktningeleirene rundt Syria er de som taper når milliarder av kroner brukes på lykkejegere over hele Europa – de dør sakte – fordi pengene har gått til veltrente unge menn i sin beste alder – med moteklær og smarttelefoner – aom ALDRI kommer til å gjøre nytte for seg her i landet, men KUN forbli en utgiftspost…

 10. Europa med Norge trenger ikke flere unge menn, unge muslimske menn i «beste» kampalder til landene sine, fordi det er stort sett de som invaderer oss. Blåøyde naive mennesker som sven må isoleres i ytterste mørke visst vår verdensdel fremdeles skal regnes som trygt, fredelig og uten religiøse/kulturelle konflikter. Flesteparten av de som invaderer oss har reist gjennom hele Europa for å ta del i vår velferd, de mistet flyktningestatusen allerede i Tyrkia, mange av dem hadde allerede bodd der i en årrekke, dermed er de ikke flyktninger lenger, de er migranter og lykkejegere. Europa er i ferd med å begå kollektivt selvmord grunnet besserwissere som sven, det er våre barn fremtid det gjelder og jeg vil ikke at svikere som sven skal diktere den, snarere tvert i mot!! https://www.facebook.com/bt.pettersen/posts/991312654274484

 11. …., om vi alle bare kunne vært venner…
  Hvem,hva, hvor, hvor mange eller når??
  Ingen sitter på de rette svarene…,og en hel del propaganda spres over en lav sko.
  Helt klart at vi alle står ovenfor en krise som på en eller kanskje flere områder vil medføre forandring i hverdagen til oss alle, spørsmålet er bare hvordan møte den kommende fremtid? Mange er redde og stiller seg kritisk til strømmen av trengende mens andre igjen ser få, om noen, problemer med tilstrømningen av potensielle nye landsmenn.
  Å strekke ut en hjelpende hånd, til en eller flere som trenger det,har vel aldri i så måte vært feil-tvert imot!
  Spørsmålet her er vel heller hvordan hjelpe flest mulig.., og på best mulig måte? …, og da selvfølgelig ta stilling til hvem av oss som kan-, og har muligheten til å gjøre hva?
  Jeg tror vi kan bidra med mye.., kanskje til og med få til det meste om vi bare vil og ser muligheter.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s